Antalya Y?ld?z Elektrik ?n?aat Su Tesisat Lavabo T?kan?kl??? A?ma Servisi

G¨ıvenilir, bilgi sahibi ve kaliteli ?al??anlar?m?z ile tuvalet t?kan?kl??? a?ma, su ka?a?? bulma, su tesisat? bak?m ve onar?m, elektrik tesisat? bak?m ve onar?m, termosifon, ?ofben, g¨ın ?s?, du?akabin bak?m ve onar?m, kanal a?ma, petek temizli?i, kanalizasyon a?ma, gider temizleme, su deposu temizli?i konular?nda siz de?erli m¨ı?terilerimizin memnuniyetini hedef alm?? bir firmay?z. E?itimli, g¨ılery¨ızl¨ı

ve g¨ıvenilir personelimiz ile Antalya i?i ve ?evresinde haftan?n 7 g¨ın¨ı, g¨ın¨ın 24 saati hizmetinizdeyiz.

Banyonuzda, lavabonuzda veya herhangi su tesisat?n?zda ortaya ??kan gider t?kanmalar?n? lavabo t?kan?kl??? a?ma servisi sayesinde k?rma d?kme yapmadan ??z¨ıyoruz. T?kal? olan tuvalet borusu ve su tesisat?n?z? g?nderdi?imiz ?zel robotlar sayesinde a?abiliyoruz. Kaliteli elemanlar?m?z hert¨ırl¨ı donan?ma sahiptir. Lavabo ve su tesisat? konular? d???nda ayr?ca elektrik, termosifon, ?ofben, g¨ın ?s? ve du?akabin ile ilgili tamir, bak?m, onar?m i?lerinizi de itina ile ger?ekle?tiriyoruz.

Her alanda d¨ınyan?n kulland??? teknolojiyi biz sizler i?in, Antalya i?in sunuyoruz.

Antalya i?i ve ?evresinde 7 / 24 hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Hizmet Verdi?imiz Semtler

Ahatl?, Akdenizsanayi, Akkuyu, Aksu, Alt?nda?, Alt?nkum, Alt?nova, Arapsuyu, A?a??karaman, Avnitolunay, Bah?elievler, Baht?l?, Balbey, Bar??, Bar?naklar, Bay?nd?r, Beldibi, Belek, Bo?azkent, Burhanettin, ?a?layan, ?alkaya, ?ak?rlar, ?amyuva, ?and?r, ?ankaya, ?ayba??, ???l?k, Cumhuriyet, Dedeman, Demircikara, Demirg¨ıl, Deniz, Dokuma, D??emealt?, Do?ugaraj?, Doyran, Duac?, D¨ıden, D¨ıdenba??, Duraliler, Dutlubah?e, Elmal?, Emek, Emniyet, Erenk?y, Ermenek, Esentepe, Eskisanayi, Etiler, Fabrikalar, Fatih, Fener, Fettahl?, Fevzi?akmak, Gebizli, Gen?lik, Geyikbay?r?, G?ksu, G?yn¨ık, G¨ıll¨ık, G¨ıloluk, G¨ılveren, G¨ındo?du, G¨ıne?, G¨ırsu, G¨ıvenlik, G¨ızelba?, G¨ızeloba, G¨ızeloluk, G¨ızelyurt, Habibler, Ha?imi?can, Havaalan?, Hisar?and?r, Hurma, H¨ısn¨ıkaraka?, Il?ca, Kadriye, Kanal, Kar??yaka, Kaz?mkarabekir, Kemer, Kemera?z?, Kepez, K?rcami, K??la, K?z?lar?k, K?z?lsaray, K?z?ltoprak, Kiri?, Konuksever, Konyaalt?, K¨ılt¨ır, Kundu, Kur?unlu, Kuru?ay, Ku?kava??, K¨ıt¨ık?¨ı, Kuzeyyaka, Lara, Liman, Maz?da??, Meltem, Memurevleri, Meydan, Meydankava??, Mollayusuf, Muratpa?a, Narenciye, Nebiler, Olimpos, Olympos, ??retmenevleri, ?rnekk?y, ?zg¨ırl¨ık Bulvar?, P?narba??, P?narl?, ?afak, ?elale, Sanayi, Santral, Sedir, Serik, Sinan, ?irinyal?, Siteler, So?uksu, S¨ıt?¨ıler, ?arampol, Tah?lpazar?, Tekirova, Teomanpa?a, Topall?, Top?ular, Toptanc?hal, Toros, ¨ı?gen, Ulu?, Ulus, Uncal?, ¨ınsal, Varl?k, Varsak, Yal?, Yavuzselim, Yenido?an, Yenimahalle, Yeniemek, Yenig¨ın, Yenik?y, Ye?ilbah?e, Ye?ilbay?r, Ye?ildere, Ye?ilkaraman, Ye?ilk?y, Ye?ilova, Ye?iltepe, Ye?ilyurt, Y?ld?z, Yukar?karaman, Y¨ıksekalan, Y¨ıkseli?, Y¨ız¨ınc¨ıy?l, Zerdalilik, Z¨ımr¨ıtova